Siongemeenschap Arnhem

onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem

Welkom op de website van de Siongemeenschap in Arnhem 

Wie zijn wij?
In januari 2010, na het beëindigen van onze diensten in de Sionkerk, ons vorige kerkgebouw, hebben wij onderdak gevonden in het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. We bieden daar, onder de vlag van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en inmiddels als onderdeel van de Diaconessenkerk, elke zondag een protestantse kerkdienst aan. Deze diensten worden zowel bezocht door hen die voorheen tot de Sionkerk behoorden, door bewoners van Het Dorp en door een aantal nieuwe bezoekers.
Omdat we met deze aparte vieringsplek onze verbondenheid met de Sionkerk, maar ook met de gemeenschap uit Het Dorp, graag tot uitdrukking wilden laten komen, hebben we deze ook een toepasselijke naam gegeven: Siongemeenschap. 
De gezamenlijke viering in het KKC heeft voor beide kanten positief gewerkt. Wij hadden weer onderdak en de protestantse kerkdiensten in Het Dorp zijn uitgebreid van eens per maand naar elke zondag.


Een bijzondere vieringsplek
In 2012 is binnen de PGA gezocht naar een structurele oplossing; dit door de mogelijkheden tot samenwerking met de wijkgemeente Diaconessenkerk te onderzoeken. Per 1 januari 2013 heeft op uitdrukkelijk verzoek van de PGA en unaniem gedragen door beide groepen gemeenteleden een integratie plaatsgevonden, waardoor de Siongemeenschap valt onder de wijkgemeente Diaconessenkerk. De vieringsplek in het KKC van Het Dorp blijft daarbij vooralsnog behouden; we hoopten dat dit mogelijk zou zijn tot en met 2017, maar onze hoop en streven heeft gelukkig resultaat gehad want we mogen deze vier- en geloofplek nog steeds in stand te houden.

Vier een dienst met ons mee
Elke zondagmorgen vindt er een kerkdienst plaats in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Het Dorp in Arnhem aan de Dorpsbrink 7. U wordt van harte uitgenodigd deze kerkdiensten mee te maken; aanvangstijdstip is 10.30 uur. De gegevens m.b.t. de kerkdiensten voor de komende zondagen vindt u rechtsboven op deze pagina. De juiste plaats van en de route naar het KKC in Het Dorp, vindt u op de plattegrond onder het kopje "Wie, wat, waar".

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Zoals de laatste jaren steeds het geval is hopen we op deze dag ook weer de nodige niet-gebruikelijke bezoekers van de Siongemeenschap te begroeten om deze dag met ons me te vieren.

We starten om 07.45 uur bij het KKC van Het Dorp voor een dauwtraptocht waaraan zowel wandelaars als (elektrische) rolstoelers of scootmobielers mee kunnen doen. De route gaat over goed begaanbare wegen en paden, zodat iedereen mee kan. Wat de tocht inhoudt, is elk jaar weer een verrassing. Zo hebben we bijvoorbeeld een fotopuzzeltocht door Mariëndaal gemaakt, is de historie en het ontstaan van Heijenoord en omgeving uit de doeken gedaan en ook was er een gedichtentocht met Hemelvaartsdag als thema. Zeker de moeite waard om dat eens mee te maken.

Rond 09.15 uur zijn we meestal terug in het KKC. Daar staan dan gedekte tafels klaar met alle ingrediënten voor een heerlijk ontbijt. Natuurlijk kunt u, als de wandeling te belastend is of u anderszins geen gelegenheid hebt om mee te wandelen, ook aanschuiven voor alleen het ontbijt. Vanaf 09.00 uur kunt u dan binnenlopen in de grote zaal van het KKC.

Aansluitend aan het ontbijt is er om 10.30 uur een korte dienst o.l.v. Theo van Loenen.

Is uw interesse gewekt? U kunt zich nu al aanmelden bij Alie Schregardus: tel. 026 - 4456480, bij Philip Greep: tel. 06-51239530 of via ons mailadres: [email protected]

U bent van harte uitgenodigd!!


Meer info?
Kijk voor meer informatie over en rondom de Siongemeenschap, de verwijzingen bovenaan deze pagina.
Informatie over andere bijeenkomsten en activiteiten in en buiten de Siongemeenschap, waaronder:
- Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
kunt u lezen onder het kopje 'Andere interessante info' (zie bovenaan deze pagina).

Klik
HIER voor meer informatie over de Diaconessenkerk Arnhem; dit is de wijkgemeente tot welke de Siongemeenschap behoort.


Diaconaal project 2018 / 2019

Ons project voor 2018 / 2019 is een gezamenlijk ZWO-project van de kerken in Arnhem-Noord. Het is net als voorgaande jaren een project van KerkinActie: Kinderen uit de slavernij in de visserij in Ghana.


James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Op Lake Volta (8.502 km2) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Een derde is tussen de 15 en 18 jaar oud.


Wat doet Challenging Heights met de bijdrage van Kerk in Actie?
  • 35 kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden
  • 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden
  • 50 kinderen terugbrengen naar hun familie
  • 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na terugkeer

Wat kan Challenging Heights met uw bijdrage doen?
  • De reddingsoperatie kost 543 euro per kind
  • Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te vangen
  • Het kost 82 euro per maand om een kind te begeleiden na terugkeer

U leest HIER meer informatie over dit project.

Ook is nog aanvullende informatie te zien op de projectpagina van KerkinActie.

Webmaster Philip Greep (zie voor mailadres onder "Wie, wat, waar") 
(Deze website werd voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2019)

Nieuw op de website

Zie de nieuwste Siongroet onder de link Sion-nieuws in de bovenstaande menubalk

Kerkdiensten


Zo. 2 juni 2019, 10.30 uur
dr.  J. te Lindert  (Westendorp) 

Zo. 9 juni  2019, 10.30 uur (Pinksteren)
dr. J. te Lindert (Westendorp) 

Zo. 16 juni 2019, 10.30 uur
mw. ds. M.A. Maan (Arnhem)

Zo. 23 juni 2019, 10.30 uur
ds. L. Engelfriet (Bennekom)

Zo. 30 juni 2019, 10.30 uur
ds. P.F. Boomsma (Westervoort)

Klik HIER voor meer informatie over de diensten in de eerste helft van 2019

Spreuk van de week
Je kunt klagen dat er doornen aan rozen zitten of je kunt dankbaar zijn dat er rozen tussen de doornen groeien!

(Visjeposters.nl)

Uitnodiging

De Siongemeenschap houdt haar erediensten elke zondagmorgen in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Het Dorp in Arnhem. U vindt dit gebouw aan de Dorpsbrink 7. Kom eens langs en vier een dienst met ons mee. U bent van harte welkom!!