Siongemeenschap Arnhem

onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem

Welkom op de website van de Siongemeenschap in Arnhem 

Wie zijn wij?
In januari 2010, na het beëindigen van onze diensten in de Sionkerk, ons vorige kerkgebouw, hebben wij onderdak gevonden in het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. We bieden daar, onder de vlag van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en inmiddels als onderdeel van de Diaconessenkerk, elke zondag een protestantse kerkdienst aan. Deze diensten worden zowel bezocht door hen die voorheen tot de Sionkerk behoorden, door bewoners van Het Dorp en door een aantal nieuwe bezoekers.
Omdat we met deze aparte vieringsplek onze verbondenheid met de Sionkerk, maar ook met de gemeenschap uit Het Dorp, graag tot uitdrukking wilden laten komen, hebben we deze ook een toepasselijke naam gegeven: Siongemeenschap. 
De gezamenlijke viering in het KKC heeft voor beide kanten positief gewerkt. Wij hadden weer onderdak en de protestantse kerkdiensten in Het Dorp zijn uitgebreid van eens per maand naar elke zondag.


Een bijzondere vieringsplek
In 2012 is binnen de PGA gezocht naar een structurele oplossing; dit door de mogelijkheden tot samenwerking met de wijkgemeente Diaconessenkerk te onderzoeken. Per 1 januari 2013 heeft op uitdrukkelijk verzoek van de PGA en unaniem gedragen door beide groepen gemeenteleden een integratie plaatsgevonden, waardoor de Siongemeenschap valt onder de wijkgemeente Diaconessenkerk. De vieringsplek in het KKC van Het Dorp blijft daarbij vooralsnog behouden; we hoopten dat dit mogelijk zou zijn tot en met 2017, maar onze hoop en streven heeft gelukkig resultaat gehad want we mogen deze vier- en geloofplek nog steeds in stand te houden.

Vier een dienst met ons mee
Elke zondagmorgen vindt er een kerkdienst plaats in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Het Dorp in Arnhem aan de Dorpsbrink 7. U wordt van harte uitgenodigd deze kerkdiensten mee te maken; aanvangstijdstip is 10.30 uur. De gegevens m.b.t. de kerkdiensten voor de komende zondagen vindt u rechtsboven op deze pagina. De juiste plaats van en de route naar het KKC in Het Dorp, vindt u op de plattegrond onder het kopje "Wie, wat, waar".

Meer info?
Kijk voor meer informatie over en rondom de Siongemeenschap, de verwijzingen bovenaan deze pagina.
Informatie over andere bijeenkomsten en activiteiten in en buiten de Siongemeenschap, waaronder:
- Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
kunt u lezen onder het kopje 'Andere interessante info' (zie bovenaan deze pagina).

Klik
HIER voor meer informatie over de Diaconessenkerk Arnhem; dit is de wijkgemeente tot welke de Siongemeenschap behoort.


Diaconaal project 2018

Ons project voor 2018 is een gezamenlijk project van de kerken in Arnhem-noord. Het is net als voorgaande jaren een project van KerkinActie: Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. 

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

U leest HIER meer informatie over dit project.

Webmaster Philip Greep (zie voor mailadres onder "Wie, wat, waar") 
(Deze website werd voor het laatst bijgewerkt op 30-09-2018)

Nieuw op de website

Zie de nieuwste Siongroet onder de link Sion-nieuws in de bovenstaande menubalk

Kerkdiensten

Zo. 18 november 2018, 10.30 uur
mw. ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer (Velp) 

Zo. 25 november 2018, 10.30 uur
ds. C.J. Kraai  (Wageningen) 

Zo. 2 december 2018, 10.30 uur
mw. ds. F. Jonker-van Zoelen (Zutphen)
 
Zo. 9 december 2018, 10.30 uur
dr. J.G. te Lindert (Westendorp)

Zo. 16 december 2018, 10.30 uur
ds. C.J. Kraai  (Wageningen) 

Klik HIER voor meer informatie over de diensten in de eerste helft van 2018

Spreuk van de week
Het Woord is geen stok om te slaan, maar een staf om te gaan.

Uitnodiging

De Siongemeenschap houdt haar erediensten elke zondagmorgen in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Het Dorp in Arnhem. U vindt dit gebouw aan de Dorpsbrink 7. Kom eens langs en vier een dienst met ons mee. U bent van harte welkom!!