Siongemeenschap Arnhem

onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
house
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
- Een christelijke leefgemeenschap
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
- Advies m.b.t. nazorg
- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie.

Op initiatief van de IZB opende in 1993 het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zijn deuren. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Sinds 1 januari 2009 is de Herberg een zelfstandige organisatie.

Klik voor meer informatie op de volgende link: de Herberg