Siongemeenschap Arnhem

onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem

Wie, wat, waar 

Kerkgebouw
Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp, Dorpsbrink 7 in Arnhem
Contactpersoon Siongemeenschap, tel.nr. 026-4456480         Routebeschrijving naar het KKC
e-mail: [email protected]

Wijkpredikant
Ds. Monique Maan, tel.nr. 026-3891962,
e-mail: [email protected]
(Bijna) iedere maandagochtend is ds. Maan aanwezig in de predikantenkamer van de Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan11 in Arnhem. Zij is daar aanwezig van 09.30 tot 11.00 uur. U bent daar van harte welkom voor een kop koffie en een praatje of om een afspraak te maken voor een ander moment. Mailen kan natuurlijk altijd en als zij telefonisch niet bereikbaar is kunt u het antwoordapparaat inspreken, ds. Maan belt u dan zo spoedig mogelijk terug.
Ook is contact mogelijk met Alie Schregardus, tel.nr. 026-4456480

Commissie Pastoraat Siongemeenschap (voorheen de kerkenraad)
= Rob Goos (ouderling), tel.nr. 06-51436065 of 026-4452206, e-mail: [email protected]
= Herman Held (ouderling), tel.nr. 026-3813306, e-mail: [email protected]
= Theo van Loenen (ouderling), tel.nr. 026-3210143, e-mail: [email protected]

= Adri van Loenen (diaken), tel.nr. 026-3210143, e-mail: [email protected]

= Alie Schregardus (diaken), tel.nr. 026-4456480

= Wim Schröder (diaken), tel.nr. 026-4431698

Secretariaat Siongemeenschap, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA  Arnhem

Organist Siongemeenschap, webmaster, contactadres via e-mail
Philip Greep, tel.nr. 026-3270817 / 06-51239530, e-mail: [email protected]

Wijkkas
Bankrekeningnummer NL33 INGB 0000 9250 00 t.n.v. Siongemeenschap Arnhem

Wijkdiaconie

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 0373 7123 40 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Diaconie Arnhem-Noord


Contact-personen diverse activiteiten
= Bijbelkring: Theo van Loenen, tel.nr. 026-3210143, e-mail: [email protected]
= Diensten in Huis en Haard: Greet Meijer, tel.nr. 026-4451910,  e-mail: [email protected]
= Kerkbloemen (bestemming): Alie Schregardus,  tel.nr. 026-4456480
= Kopij website: Philip Greep, tel.nr. 026-3270817 / 06-51239530,  e-mail: [email protected]
= Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp: Alie Schregardus, tel.nr. 026-4456480
= Wijkredactie Kerkperspectief: Philip Greep, tel.nr. 026-3270817 / 06-51239530, e-mail: [email protected]